Grundejerforeningen ligger på Sjællands Odde i Odsherred Kommune

Seneste nyt


Ny affaldsordning fra 1. november

Husk at afsætte plads (3 m) til de 4 affalsdbeholdere der omdeles i september/oktober, eller overvej en naboløsning. 

Se:

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/nye-affaldsordninger-2023

 

Bestyrelsen konstitueret
Se bestyrelsen under menupunktet Bestyrelsen. Da der ikke blev valgt det 5. bestyrelsesmedlem  på generalforsamlingen arbejder bestyrelsen på at besætte denne plads.


Dato for næste generalforsamling fastsat
Sæt X i kalenderen Lørdag d. 15. juni 2024


Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Pilehaven

Klik på kappen nederst på siden


Vej vedligeholdelse
Bestyrelsen undersøger priser og muligheder for supplerende grus på pilehavevej og stikveje.


NYT Kontingent

Kontingentet er steget til 500,- og indbetales på foreningens konto i

Danske bank: 1551 8348901
Indbetalingen/overførslen skal mærkes med husnummer (og evt. navn).
Betaling forfalder årligt 1/8 og til betaling SENEST 1/9.

Henstilling til medlemmer og lejere

- Kør langsomt på vejene MAX 20 km/t og undgå støvskyer.


- Beplantning til vej skal klippes jævnligt, så udsyn og passage på vejen ikke begrænses.


- Græsslåning mellem 8.00 og 17.00 


- Vær forsigtig på bådrampen, der kan være meget glat


- Placering af både og anhængere skal ske bagerst på strandarealet


- Fortøjring af både mindst 5 meter fra bådrampen


- Ingen parkering af biler på strandarealet


- Husk brugere af huset på Hjertestarteren på Sejerøvej.

REFERATER OG REGNSKAB

GDPR - Persondata


Der benyttes ingen cookies på denne hjemmeside.


Bestyrelsen registrerer og gemmer Navne, adresser og kontaktoplysninger på ejere af den enkle matrikel i grundejerforeningen samt oplysninger om betaltaling eller restance for kontingent.


Formålet er at kunne kontaket de enkelte ejere, indkalde til generalforsamlinger mm. samt at sikre foreningens økonomi.


Det påhviler medlemmerne at sikre at foreningens bestyrelse ALTID har de korrekte oplysninger.


I referater benævnes medlemmer med fornavn og husnummer.